Nobel Calling

Nobel Calling Stockholm 2019

Evenemang under Nobel Calling-veckan

Pristagare från universitetet

Nobel medallion. Credit: ⓒ nobelprize.org

Genom tiderna har fyra forskare som har varit verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset. Dessutom har en forskare mottagit Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Universitetets forskare i Nobelkommittéerna

Sekreterarposterna för kemi och ekonomisk vetenskap innehas av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom ingår flera av universitetets forskare i de kommittéer som utser pristagarna till Nobelpris och priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Vad är Nobel Calling Stockholm?

Nobel Calling Stockholm at the Nobel Prize Museum

Nobel Calling Stockholm arrangeras av Nobel Prize Museum i samarbete med Stockholms universitet och andra samarbetspartners.