Nobel Calling

Nobel Calling Stockholm 2019

Nobel Calling i Stockholm och på universitetet

I samarbete med Nobel Prize Museum arrangerade Stockholms universitet "Nobel Calling Stockholm", en serie föreläsningar och aktiviteter 7-14 oktober 2019, veckan då Nobelprisen tillkännages.

Nobelpristagaren Frank Wilczek Foto: Niklas Björling

Frank Wilczek om fysiken, Nobelpriset, skönhet och kunskap

Hur hänger skönhet och kunskap ihop med de lagar som styr vårt universum? Vad betyder ett Nobelpris? Och vad innebär upptäckten av den starka kraften? En öppen föreläsning på Kulturhuset Stadsteatern med Nobelpristagaren Frank Wilczek, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet.

Pristagare från universitetet

Nobelmedaljen. Nobelmedaljen är ett av Nobelstiftelsens registrerade varumärken

Genom tiderna har fyra forskare som har varit verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset. Dessutom har en forskare mottagit Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Universitetets forskare i Nobelkommittéerna

Sekreterarposterna för kemi och ekonomisk vetenskap innehas av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom ingår flera av universitetets forskare i de kommittéer som utser pristagarna till Nobelpris och priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Vad är Nobel Calling Stockholm?

Nobel Calling Stockholm at the Nobel Prize Museum

Nobel Calling Stockholm arrangeras av Nobel Prize Museum i samarbete med Stockholms universitet och andra samarbetspartners.