Find information in english

För dig som inte kunde vänta till den 3:e augusti bjöd den 21 maj på Pre-Pride-häng över hela campus med bland annat Pride-pyssel, filmvisning, fototävling och pub-häng med karaoke och Pride-Quiz.

Vi vill både dela med oss av den senaste forskningen och ge studenter och medarbetare en möjlighet att ge uttryck för sitt engagemang i lika-villkors-frågor. Jag hoppas att vi blir många som tar chansen att delta, säger Jerker Dahne, avdelningschef för Studentavdelningen.

Pre-Pride i maj

Tyngdpunkten i årets deltagande i Pride låg förutom på själva paraden den 3 augusti, på en Pre-Pride dag redan den 21 maj på Stockholms universitetet. Bland annat bjöd det på två panelsamtal med fokus på HBTQ-frågor. Panelsamtalen skapades i samarbete med Stockholms universitets studentkår och kårföreningen Rainbows, kårföreningen för universitetets HBTQIA+studenter.

Logo kårföreningen Rainbows
Kårförening för HBTQIA+studenter

Panelsamtal om studiemiljön

Tid: 10.00-11.00
Plats: Galleriet i Studenthuset.

Det första på temat studiemiljö utifrån ett normkritiskt perspektiv hölls på svenska och diskuterade områden som påverkar HBTQ-studenters psykosociala studiemiljö, däribland studentlivet som HBTQ-student och arbetet med normkritisk och inkluderande pedagogik. Panelen bestod av bland annat studenter vid Stockholms universitet och kårföreningen Rainbows.
Moderator: Paloma Halén Román, tidigare samordnare för lika villkorsfrågor och ansvarig för studentinflytandet vid Stockholms universitets studentkår.

Panelsamtal om familjen och diskriminering

Tid: 12.00-13.00
Plats: Hörsal 4, B-huset plan 3, Södra huset, Frescati

Det andra panelsamtalet, som hölls på engelska, behandlade ämnena familjen och diskriminering ur ett HBTQ-perspektiv. Forskare från olika institutioner berättade om sina forskningsprojekt i ämnet och gick igenom lagstiftningen på området. Hitta detaljerad information om samtalet

Pre-Pride-häng med Studentkåren

Tid: kl. 9-23
Platser: Studenthuset, Södra huset, T-banan, Juristernas hus, Bojan m.fl
För den som ville ha mer anordnade Stockholms universitets studentkår ett flertal andra aktiviteter under dagen för studenterna. Bland annat ett tält på gräsmattan utanför tunnelbanan, en Pride-pysselstuga, filmvisning, pub-häng med karaoke och Pride Quiz och uppmärksamhet kring kårföreningar med HBTQ-engagemang vid bokborden i A-huset. Hitta detaljerad information om Studentkårens evenemang.

I paraden med "Academic Pride"

Lördagen den 3 augusti deltar Stockholms universitet och Studentkåren även i själva paraden under parollen ”Academic Pride”. Samtliga studenter och anställda är välkomma att delta tillsammans med Stockholms universitet, Studentkåren och kårföreningen Rainbows, en kårförening för universitetets HBTQIA+studenter.

”Academic Pride” är ett samarbete kring Stockholm Pride mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer, bland andra Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Sophiahemmet och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Invigningen av Prideparaden 2018. Flaggor, scen, folkhav Foto: Per Larsson
Prideparaden 2018 Foto: Per Larsson

Kontakt

För frågor kring Stockholms universitets deltagande i Pride, kontakta koordinator Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare på Studentavdelningen.
E-post: jamlikhet@su.se