Pre-Pride kårens och RFSU:s tält
Studentkårens och RFSU:s tält. Foto: Anette Gärdeklint Sylla/Stockholms universitet. 


– Baserat på hur många gnuggisar, kondomer och burkar med läsk som delades ut kan vi säga att minst 250 personer besökte tältet, där man bland annat kunde spela kubb. Det var också ytterligare 100 personer som gick på föreläsningar, Pride-pysslade och besökte puben, säger Olle Jilkén som är samordnare för studiemiljöfrågor, Stockholms universitets studentkår.

Målet med Pre-Pride är att uppmärksamma studentlivet som HBTQ-person och arbetet med normkritik men även den forskning som finns på universitetet som har ett HBTQ-perspektiv. Pre-Pride arrangerades av Stockholms universitet, Stockholm universitets studentkår och kårföreningen Rainbows.

Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare
Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare. Foto: Anette Gärdeklint Sylla/Stockholms universitet.

– Stockholms universitet är ett universitet och en arbetsplats för alla! Det är viktigt för oss att genom Pre-Pride dela med oss av den senaste forskningen och ge våra studenter och medarbetare en möjlighet att ge uttryck för sitt engagemang i lika villkorsfrågor, förklarar Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare som även berättar att Pre-Pride kommer att bli ett årligen återkommande event. 

Aktuell forskning presenterades

Under dagen arrangerades ett panelsamtal om hur studiemiljön ser ut för HBTQ-personer och föreläsningar med forskare från olika institutioner på universitetet berättade om sin forskning. Fokus var familjen och diskriminering ur ett HBTQ-perspektiv. Laura Carlson professor i juridik, berättade om de juridiska landvinningarna för HBTQ-personer i Sverige.

Forskare presenterade sin forskning
Forskare presenterade sin forskning. Foto: Hanna Hellzén Cramér/Stockholms universitet.
 

Gunnar Andersson, professor i demografi, berättade om den studie han jobbar med just nu som fokuserar på samkönade äktenskap i Sverige under perioden 1995-2012 och barnafödande hos samkönade par. Den visar att det är vanligare med giftermål hos samkönade kvinnliga par än samkönade manliga par, vilket hänger ihop med ändrad lagstiftning. Samkönade kvinnliga par har samtidigt en högre skilsmässorisk än samkönade manliga par och heterosexuella par. Förklaringen ligger enligt Gunnar Andersson i strukturella skillnader i hur kvinnor och män beter sig i parrelationer.

– I heterosexuella par är ofta kvinnor drivande i både att ingå äktenskap och att initiera skilsmässa, och det ser man återskapas också i samkönade par, förklarade Gunnar Andersson.

Mindre inkomstskillnader hos samkönade kvinnliga par

Ylva Moberg, Institutet för social forskning, berättade om sitt forskningsprojekt GENPARENT, där hon tittar på övergången till föräldraskap i samkönade respektive olikkönade par i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I sin avhandling undersökte hon skillnader i årsinkomst efter första barnet och upptäckte att årsinkomsten skiljer sig mindre åt i samkönade par än i olikkönade. Dessutom har det glapp som finns i årsinkomst mellan den kvinna som har burit barnet och hennes kvinnliga partner helt försvunnit efter några år, medan inkomstglappet hos olikkönade par består.

Ian Burn, Institutet för social forskning, berättade om sin forskning som fokuserar på hur diskriminering påverkar arbetsmarknad, inkomst och hälsa. Han berättade bland annat att homosexuella personer i USA har högre utbildning men lägre inkomst än genomsnittet. Anledningen är att de väljer utbildning och karriär delvis utifrån att slippa diskriminering.

Gå i Paraden med ”Academic Pride”

Lördagen den 3 augusti deltar Stockholms universitet och Studentkåren i själva paraden under parollen ”Academic Pride”. Alla studenter och anställda är välkomna att delta tillsammans med Stockholms universitet, Studentkåren och kårföreningen Rainbows.

”Academic Pride” är ett samarbete kring Stockholm Pride mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer, bland andra Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Sophiahemmet och Ersta Sköndal Bräcke högskola.