Evenemang på Facebook

Vi vill både dela med oss av den senaste forskningen och ge studenter och medarbetare en möjlighet att ge uttryck för sitt engagemang i lika-villkors-frågor. Jag hoppas att vi blir många som tar chansen att delta i seminarierna och i paraden, säger Jerker Dahne, avdelningschef för Studentavdelningen.

Pre-Pride i maj

Tyngdpunkten i årets deltagande blir förutom på själva paraden, på en Pre-Pride dag redan den 21 maj på Stockholms universitetet. Bland annat bjuds det på två panelsamtal med fokus på HBTQ-frågor. Panelsamtalen har skapats i samarbete med Stockholms universitets studentkår och kårföreningen Rainbows, kårföreningen för universitetets HBTQIA+studenter.

Logo kårföreningen Rainbows
Kårförening för HBTQIA+studenter

Panelsamtal om studiemiljön

Tid: 10.00-11.00
Plats: Galleriet i Studenthuset.

Det första på temat studiemiljö utifrån ett normkritiskt perspektiv hålls på svenska och diskuterar områden som påverkar HBTQ-studenters psykosociala studiemiljö, däribland studentlivet som HBTQ-student och arbetet med normkritisk och inkluderande pedagogik. Panelen består av bland annat studenter vid Stockholms universitet och kårföreningen Rainbows.
Moderator: Paloma Halén Román, tidigare samordnare för lika villkorsfrågor och ansvarig för studentinflytandet vid Stockholms universitets studentkår.

Panelsamtal om familjen och diskriminering

Tid: 12.00-13.00
Plats: Hörsal 4, B-huset plan 3, Södra huset, Frescati

Det andra panelsamtalet, som hålls på engelska, behandlar ämnena familjen och diskriminering ur ett HBTQ-perspektiv. Forskare från olika institutioner berättar om sina forskningsprojekt i ämnet och går igenom lagstiftningen på området. Samtalet hålls över lunch och de första 20 deltagarna bjuds på en lunchbaguette.
Hitta detaljerad information om samtalet

Pre-Pride-häng med Studentkåren

Tid: kl. 9-23
Platser: Studenthuset, Södra huset, T-banan, Juristernas hus, Bojan m.fl
För den som vill ha mer anordnar Stockholms universitets studentkåranordnar ett flertal andra aktiviteter under dagen för studenterna. Bland annat ett tält på gräsmattan utanför tunnelbanan, en Pride-pysselstuga, filmvisning, pub-häng med karaoke och Pride Quiz och uppmärksamhet kring kårföreningar med HBTQ-engagemang vid bokborden i A-huset. Hitta detaljerad information om Studentkårens evenemang.

I paraden med "Academic Pride"

Lördagen den 3 augusti deltar Stockholms universitet och Studentkåren även i själva paraden under parollen ”Academic Pride”. Samtliga studenter och anställda är välkomma att delta tillsammans med Stockholms universitet, Studentkåren och kårföreningen Rainbows, en kårförening för universitetets HBTQIA+studenter.

”Academic Pride” är ett samarbete kring Stockholm Pride mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer, bland andra Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Handelshögskolan, Kungliga tekniska högskolan, Sophiahemmet och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Invigningen av Prideparaden 2018. Flaggor, scen, folkhav Foto: Per Larsson
Prideparaden 2018 Foto: Per Larsson

Kontakt

För frågor kring Stockholms universitets deltagande i Pride, kontakta koordinator Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare på Studentavdelningen.
E-post: jamlikhet@su.se