Foto: Erik Flyg
Academic Pride vid tidigare års parad. Foto: Erik Flyg/KI

 

- Stockholms universitet arbetar aktivt med att främja rättigheter och möjligheter för alla medarbetare och studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta arbete pågår året runt och syftar till att skapa en trygg och inkluderande miljö att arbeta och studera i, säger universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding.

Sämre villkor under pandemin

Under pandemin har flera länder på ett allvarligt sätt inskränkt hbtq-personers rättigheter, samtidigt som möjligheterna till fredliga manifestationer och protester kraftigt begränsats. Viktiga lagändringar skjuts på framtiden och i länder med karantän tvingas många unga tillbaka till föräldrahem där de inte fullt ut accepteras. Över 500 Pride-festivaler världen över har fått ställas in eller skjutas på framtiden.

Viktigt att stå enade

– Även om vi i år inte kan samlas på gator och torg är det viktigare än någonsin att hitta sätt att tillsammans stötta varandra, göra nya bekantskaper, utbyta erfarenheter och nya kunskaper, och inte minst fira de framgångar som det gångna året faktiskt bjudit på. Vi står enade i vårt arbete för lika villkor för hbtq-personer, ett arbete som pågår året runt och som är extra viktigt nu i ett hårdnande klimat där vi ser en tillbakagång i hbtq-personers rättigheter i flera länder och en ökad hotbild mot hbtq-personer och  organisationer, säger representanter för Academic Pride i ett gemensamt uttalande.

Läs mer om programmet på Stockholm Prides hemsida.

Academic Pride

Academic Pride är ett samarbete kring Stockholm Pride mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Handelshögskolan, Hyper Island, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Sophiahemmet Högskola, och Stockholms universitet.

Deltagandet i Pride arrangeras tillsammans med de olika lärosätenas studentkårer, bland andra Medicinska Föreningens HBTQ-förening Queerolinska vid Karolinska Institutet, kårföreningen Rainbows vid Stockholms universitet (en kårförening för HBTQIA+ studenter) och Handelshögskolans studentkår SASSE.

Kontakt
För frågor kring Stockholms universitets deltagande i Academic Pride, vänligen kontakta:
Parasto Rosencrantz
Jämlikhetssamordnare, Studentavdelningen.
E-post: jamlikhet@su.se
Tel: 08-16 25 59

Se även su.se/jamlikhet