Glad kvinna framför folksamling

Nyantagna studenter bjuds in via e-post efter urval 2.

Seminarieprogram

Mässa med kår- och fakultetsföreningar samt universitetets enheter

Sociala aktiviteter

Seminarieprogram kl. 13.00–14.30

Programmet i Aula Magna teckenspråkstolkas och direktsänds via su.se/play. Moderatorer är Tuva Maja Jansson och Shahin Eidin.

13.00    Välkommen till Stockholms universitet

Rektor Astrid Söderbergh Widding och studentkårens ordförande hälsar välkommen.

13.20    Kom igång med IT och Biblioteket

IT-avdelningen och Biblioteket informerar om sina tjänster, IT-säkerhet och universitetskort.

13.30   Hur klarar jag studierna?

Få konkreta tips om studieteknik samt information om Studie- och språkverkstadens verksamhet.

13.55   Studentlivet vid SU

Stockholms universitets studentkår guidar dig till aktiviteter och föreningar på campus.

14.05    Studenthuset – service till dig som student

Presentation av de stöd- och servicefunktioner som finns vid Studentavdelningen för studenter.

14.10   Qaisar Mahmood – en inspirerande alumn

Qaisar Mahmood hoppade av gymnasiet två gånger och arbetade på McDonald’s en period. En händelse med en kund som var rasistisk fick honom att tänka: ”Ska jag stå på den här sidan av disken eller på den andra?” Han beslöt sig för att göra högskoleprovet och började sedan läsa filmvetenskap.  – Det var ett uppvaknande. De flesta av studenterna kom från hem med ett starkt akademiskt kapital, jag var förvånad över hur mycket folk kunde.

Sedan ledde det ena till det andra. Qaisar läste till en socionomexamen och parallellt med studierna i sociologi läste han statsvetenskap och nationalekonomi. Att det blev just dessa ämnen som han förkovrade sig i beror på en vilja att förstå hur samhället fungerar, tror han. – Jag kommer från ett hem där det inte finns någon akademisk bildningstradition. Jag är uppvuxen i Tensta, mina föräldrar var arbetskraftsinvandrare, de kom hit från Pakistan. Sedan ett år tillbaka är han avdelningschef på Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet. År 2012 utkom han med Jakten på svenskheten, ett slags resereportage från Sverige med nedslag och reflektioner kring vad svenskhet är. 2016 gav han ut romanen Halva liv.

Mässa, från kl. 14.30

Träffa Stockholms universitets studentkår och en mängd fakultets- och kårföreningar för tips om ett aktivt och roligt studentliv. Studie- och karriärvägledare, Särskilt pedagogiskt stöd, Biblioteket och många fler av universitetets enheter finns också på plats för att svara på dina frågor. Mässan äger rum på plan 4 och 5 i Aula Magna.

Vi bjuder på fika!

En utställarlista publiceras längre fram.

Sociala aktiviteter, från kl. 15.30

Bekanta dig med andra nya studenter genom att delta i någon av de aktiviteter som arrangeras under eftermiddagen och kvällen! Planering pågår, mer information kommer!

Studentpubar

Gula villan är i vanliga fall hemorten för de studenter som studerar vid den humanistiska fakulteten. Under välkomstdagen öppnar de upp sitt pubhus för samtliga studenter från klockan 16:00, och känner vi dem rätt så blir det trevlig musik, vegetarisk mat och skönt umgänge.

Även Café Bojan har öppet från klockan 16:00 för att ta emot alla nya studenter med skön pub och bra DJ. Café Bojan är i vanliga fall hemvisten för studenter från den samhällsvetenskapliga fakulteten, men dörrarna är öppna för samtliga studenter.

Välkommen!