Malin Lydin, Mika Elbe och Charlie Starck på Välkomstdagen. Foto: Karin Persson
Malin Lydin, Mika Elbe och Charlie Starck besökte Välkomstdagen.

Glada hurrarop och skratt hördes medan träpinnar måttades och kastades.
För den som ville undkomma regnet hölls en stor mässa i Aula Magna. Där medverkade kårföreningar, universitetets serviceenheter och många andra för att vägleda, tipsa och hjälpa de nyantagna studenterna.
Malin Lydin, Mika Elbe och Charlie Starck tillhörde dem som valt att börja plugga direkt efter gymnasiet.
- Jag ska läsa en kurs i historia och se vad jag tycker, berättade Mika.
Även Malin hade valt en fristående kurs, medan Charlie blivit antagen till översättarprogrammet med inriktning på engelska.
- Jag ska läsa koreanska eftersom jag är lite trött på europeiska språk, förklarade Malin. Jag har redan lärt mig en del koreanska på egen hand. Det är en hobby som nu blir riktiga studier.

Stor skillnad från gymnasiet

Ballonger framför besökare på Välkomstdagen. Foto: Karin Persson
De nyantagna studenterna trotsade vädret och strömmade till Aula Magna.

Alla tre var ense om att universitetsstudier nog skulle komma att skilja sig en hel del från gymnasiet, med mindre schemalagd undervisning och större ansvar för egen planering.
Charlie erkände att hon var lite nervös för en tenta i engelska som hon hade hört att ungefär 70% av studenterna brukar misslyckas på.

Tips på studieplanering

Studie- och språkverkstaden fanns emellertid på plats för att berätta om det stöd de erbjuder när det gäller studieteknik, planering, uppsatsskrivande och mycket annat. Från podiet inne i den sprängfyllda aulan gav den pedagogiska konsulten John Riesenfeld smakprov på hur man som student kan lägga upp en planering där det inte bara finns plats för studier utan även för repetition, vila och roliga aktiviteter.
- Alla är välkomna att boka handledning hos oss, oavsett vilken nivå de befinner sig på, underströk John. En del har problem med att klara sina tentor medan andra har fått ett B och siktar på ett A.

Våga ställa frågor

Både rektor Astrid Söderbergh Widding och alumnen Qaisar Mahmood uppmanade studenterna att vara nyfikna och våga ställa frågor och krav.
- En av mina lärare menade att studierna här inte handlar om att lära sig svar utan om att lära sig att ställa frågor, sa Qaisar. Hans ord fastnade verkligen hos mig.
Frågan "Hur funkar människorna och samhället?" var en av anledningarna till att Qaisar valde att läsa sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Idag är han avdelningschef på Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

Populär "speed friending"

Juridikstudenter på Välkomstdagen Foto: Karin Persson
Juridikstudenterna Love Murray Retsmar, Nicolina Lavdas och Michaela Binning ville prova speed friending på Välkomstdagen.

Efter seminarieprogrammet i Aula Magna kunde besökarna, utöver mässa och kubbspel, prova på speed friending. I den så kallade Rotundan i Allhuset strålade nationella och internationella nyantagna studenter samman för att spela social bingo, bryta isen och knyta nya kontakter.
Såväl kubbspel som speed friending arrangerades av Stockholms universitets studentkår och blev en stor succé. Säkert var det många som hittade sina första nya studentvänner här. När mörkret sänkt sig och Välkomstdagens program avslutats fortsatte de sociala aktiviteterna i form av olika kårpubar på campus.

Text och bild: Karin Persson