Genusvetaren Elin Abrahamsson med sin avhandling. Foto: Elsa Adrielsson Helin
Genusvetaren Elin Abrahamsson med sin avhandling. Foto: Elsa Adrielsson Helin

Följ evenemanget på Facebook

Lyssna på ett radioinslag med Elin Abrahamsson om hennes forskning om romance

Det handlar om en oerhört populär genre av kärleksberättelser, ofta författade och lästa av kvinnor, alltid med lyckliga slut. Elin Abrahamsson har studerat romantrilogin Fifty shades of grey och Twilight-serien med fyra romaner och fem filmer. Båda har blivit globala storsuccéer med miljontals fans trots usla recensioner.

– Kritiken går ofta ut på att man tycker att det här är värsta sortens skräp, att det är estetiskt undermålig litteratur. Men böckerna beskrivs också som moraliskt undermåliga, att de är korrumperande och nedbrytande. Man undrar vad det är för fel på läsarna, som tycker om det här, säger Elin Abrahamsson som nyligen försvarade sin avhandling ”Enahanda läsning: En queer tolkning av romancegenren”, och forskar inom områdena feministiska kulturstudier, queerteori och queera läsningar” vid Stockholms universitet.

Om Elin Abrahamsson

Elin Abrahamsson har ett brett intresse för kulturstudier och populärkultur, med särskilt fokus på den typ av populärkultur som associeras med flickor, kvinnor och femininitet såsom pojkband, flickidoler och romantisk fiktion. Hon forskar inom områdena feministiska kulturstudier, queerteori och queera läsningar och har medverkat i antologin Fiktion och verklighet: mångvetenskapliga möten (2016, red. Anna Bohlin och Lena Gemzöe, Stockholm: Makadam) med bidraget ”En riktig artist och ett äkta pojkband: om representationen av ’flickidolen’ i Ulrik Munther: Big in Japan och One Direction: This is Us”.

Läs mer om Elin Abrahamssons forskning

Läs mer om avhandlingen "Enahanda läsning"

Första genusavhandlingen

Elin Abrahamssons avhandling "Enahanda läsning" är den första som blir klar sedan forskarutbildningen i Genusvetenskap startade vid Stockholms universitet 2012. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, där man arbetar med metoder och teorier från till exempel litteraturvetenskap, statsvetenskap, juridik och historia. I fokus för studierna står vilken betydelse genus har i våra liv och vilka maktrelationer som hänger ihop med genus.

Vetenskap för vetgiriga

Samtalet ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.