"Är det amerikanska århundradet slut? Om politik, historia och USA:s roll i världen"

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier, Uppsala universitet
David R. Roediger, professor i amerikastudier, Kansas University
Frida Stranne, fil. dr. i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Modererad av Frida Beckman, docent i amerikansk litteratur vid Stockholms universitet.