Agenda 2030

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Fakta
  6. Agenda 2030

Stockholms universitet och Agenda 2030

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, främja god hälsa och utbildning, öka jämställdhet och jämlikhet, säkra de mänskliga rättigheterna för alla samt främja fred och hållbar tillväxt. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar utveckling.