Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet som syftar till att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter.

Tema om demokrati, populism och hållbar utveckling

Årets forum är den 29 oktober i Aula Magna och har tema Demokrati, populism och hållbar utveckling. Inleder gör rektor Astrid Söderbergh Widding och miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Isabella Lövin. Programmet består av fördjupande föreläsningar med tre huvudtalare från universitetet: Åsa Wikforss (professor i teoretisk filosofi), Victor Galaz (docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre) och Krister Bykvist (professor i praktisk filosofi) med efterföljande paneldiskussioner där forskare vid universitetet och externa gäster medverkar. Vid forumet arrangeras också parallella sessioner som tar upp teman inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Den 30 oktober erbjuds fortbildningar och en teaterföreställning med Dramatenskådespelaren Andreas T Olsson på tema hållbarhet samt studiebesök i olika forskningsmiljöer vid universitetet. Forumet är öppet för alla, men anmälan krävs eftersom antalet platser är begränsat.

Här hittar du mer information och kan anmäla dig.