Program 30 oktober:

09.00-10.30

  • Demokrati, miljö och samhällskunskap

Under detta pass kommer föreläsarna att presentera forskning om klimatundervisning som rör både samhälls- och naturkunskap, varför båda perspektiven är viktiga samt betydelsen av samarbete rörande undervisning. De kommer också att fokusera på klimat och lösningar och inspirera till undervisning som uppmuntrar till nyfikenhet, hopp och handling. 

Medverkande:
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, läs mer om Jonas Ebbesson
Cecilia Lundholm, professor i pedagogik, läs mer om Cecilia Lundholm
Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi och expert på klimatförändringar, läs mer om Alasdair Skelton

Plats: Hörsalen, Aula Magna, Frescati

ELLER:

  • Kompetens för samhällsutveckling: ledarskap och omställning

Ansvarig: Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre

Plats: Hörsalen, Aula Magna, Frescati

11.00-11.45: Kabaré: Don Quijote och de nya väderkvarnarna

En ohållbar kabaré (specialskriven för dagen), på gränsen till galenskap om den lilla människan och de stora frågorna av och med dramatenskådespelaren och författaren Andreas T Olsson tillsammans med skådespelare och musiker från Dramaten.

13.00-14.00: Studiebesök: första visningen

14.30-15.30: Studiebesök: andra visningen
 

Studiebesöksmål:

Fonetiklaboratoriet

Gösta Ekmans laboratorium

Konstvisning: konst och kultur för en hållbar utveckling

Rättegångssalen på Juridicum

Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Transmissionselektronmikroskopet

Trädgårdsvisning: Växter för en hållbar utveckling

Trädvandring i Nationalstadsparken

Östersjöcentrum: en hållbar förvaltning av ett känsligt hav

 

 

Karta över campus Frescati

Hitta till campus Frescati och platsen för ditt studiebesök via vår karta över Stockholms universitet i Frescati.

Fonetiklaboratoriet: Forskning om mänskligt kommunikativt beteende

Professor Mattias Heldner och kollegor visar två dolda rum i Fonetiklaboratoriet. Dels Tysta rummet, en inspelningsmiljö med ultrahög dämpning och ljudisolering, dels Andningslabbet och där vi demonstrerar sensorer för att fånga några olika aspekter av mänskligt kommunikativt beteende.

Visas av: Mattias Heldner, professor, Institutionen  för lingvistik
Samlingsplats: Universitetsvägen 10 C, plan 2, mitt i korridor C2 vid hissarna.

Gösta Ekmans laboratorium

Forskningspresentation om doftsinnet och vad näsan avslöjar, om våra attityder och personlighet. Visning av forskningslaboratorier för sinnesupplevelser, och diskussion om hur en stark forskningsmilijö kan byggas.

Visas av: Jonas Olofsson, docent i psykologi, och Maria Larsson, professor i perception och psykofysik.
Samlingsplats: Utanför Gösta Ekmans laboratorium, Frescati Hagväg 9 A.

Konstvisning: Arkitektur & konst som verktyg för hållbar utveckling

Frescatiuniversitetet utmärks av en unik samling byggnader från skilda tider, fyllda med ett brett spektrum av högklassig konst. Sammantaget borgar det för en kreativ och långsiktigt hållbar utbildnings- och forskningsmiljö, såväl fysiskt som socialt. Följ med på en vandring i arkitekturens och konstens tecken och upplev det som inspirerar, eller irriterar, men framför allt engagerar!

Visas av: Arkitekturhistoriker, fil.dr. Martin Rörby
Samlingsplats: På torget direkt norr om Bloms hus. En del av turen sker utomhus varför kläder bör anpassas efter väder.

Rättegångsspel om miljöskydd

Rättegångsspel om miljöskydd där deltagarna får medverka i processen. I processpelet visas hur miljöprocesser går till, vilka regler som tillämpas, hur miljö- och hälsoskydd beaktas, och hur företag, myndigheter och allmänheten deltar i processerna.

Visas av: Professor Jonas Ebbesson och lektorerna Anna Christiernsson och Melina Malafry
Plats: Rättegångssalen (C4), Södra huset

Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

Visning av bibliotekets äldre boksamlingar. Stockholms universitetsbibliotek har ett omfattande bestånd av äldre och rara tryck, handskrifter och andra sammanhållna specialsamlingar samt kartmaterial

Visas av: Leif Friberg, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek
Samlingsplats: Till vänster innanför den inre biblioteksentrén (vid bysten av Karin Boye).

SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Rundvandring och visning av SUBICs olika modaliteter: Magnetkamera, Mock-scanner, Röntgenmikroskop, EEG samt TMS. Vi visar och beskriver hur våra forskare använder utrustningen i olika studier, från cellnivå i insekter till människa och beteende.  

Visas av: Elin Allzén, projektledare SUBIC
Samlingsplats: Loungen i Arrheniuslaboratoriet hus M2 (bottenplan). Adress: Svante Arrhenius väg 16 A. 

Transmissionselektronmikroskopet: nya material

Med hjälp av en elektronstråle med betydligt kortare våglängd än vanligt ljus går det att belysa känsliga material som grafen och nanocellulosa och bygga upp tredimensionella bilder av kristaller där man kan se hur enskilda atomer sitter. Under visningen berättar forskaren German Salazar Alvarez både om mikroskopet och tekniken – som är en nyckel till design av framtidens material och läkemedel – och om det unika samarbetet och den nya anläggning som krävts för att tekniken ska fungera.

Visas av: German Salazar Alvarez, forskare, Institutionen för material- och miljökemi
Samlingsplats: Lobbyn vid Svante Arrhenius väg 16.

Trädgårdsvisning: växter för en hållbar utveckling

Trädgårdmästaren Anna Pettersson visar er runt på Institutionen för ekologi, miljö och botaniks (DEEP) växthus där allt från en bananplanta till köttätande växter bor. Rundturen avslutas med att forskarna Maria Greger och Fede Berckx visar sin växtforskning och berättar hur den hjälper att bidra till en hållbar värld.

Samlingsplats: Svante Arrhenius väg 20 A, hus N, våning 5.

Trädvandring i Nationalstadsparken

Inom campusområdet finns ett arboretum där de flesta svenska lövträd är representerade. Här finns också en del exotiska arter inplanterade. Bo Eknert från institutionen för naturgeografi guidar en visning av trädparken och berättar om hur olika trädarter kan utnyttjas på ett hållbart sätt.

Visas av: Bo Eknert, Institutionen för naturgeografi
Samlingsplats: Vid entrén till Geovetenskapens hus

Östersjöcentrum: en hållbar förvaltning av ett känsligt hav

Östersjön är ett närliggande exempel på de miljöutmaningar vi står inför och hur de kan tacklas med hjälp av miljöforskning. Forskaren Sofia Wikström och hennes kollegor berättar om den senaste östersjöforskningen och om hur denna forskning används för stödja politik och förvaltning. Kan havsforskningen hjälpa oss mot en mer hållbar livsmedelsproduktion och ett friskare hav i en tid av global uppvärmning?

Samlingsplats: Östersjöcentrums entré (innanför dörrarna), Svante Arrhenius väg 20 F, våning 5