09.00-10.30

  • Fortbildning för lärare: Demokrati, miljö och samhällskunskap

Medverkande: Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Cecilia Lundholm, professor i pedagogik och Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi och expert på klimatförändringar

  • Kompetens för samhällsutveckling: ledarskap och omställning

Ansvarig: Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre

11.00-11.45: Kabaré: Don Quijote och de nya väderkvarnarna

En ohållbar kabaré (specialskriven för dagen), på gränsen till galenskap om den lilla människan och de stora frågorna av och med dramatenskådespelaren och författaren Andreas T Olsson tillsammans med skådespelare och musiker från Dramaten.

13.00-14.00: Studiebesök: första visningen

14.30-15.30: Studiebesök: andra visningen
 

Studiebesöksmål:

Fonetiklaboratoriet

Rättegångssalen på Juridicum

SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

Transmissionselektronmikroskopet

Konstvisning: konst och kultur för en hållbar utveckling

Östersjöcentrum: en hållbar förvaltning av ett känsligt hav

Trädgårdsvisning: Växter för en hållbar utveckling

Gösta Ekmans laboratorium

Trädvandring i Nationalstadsparken

 

Karta över campus Frescati

Hitta till campus Frescati och platsen för ditt studiebesök via vår karta över Stockholms universitet i Frescati.

Fonetiklaboratoriet: Forskning om mänskligt kommunikativt beteende

Professor Mattias Heldner och kollegor visar två dolda rum i Fonetiklaboratoriet. Dels Tysta rummet, en inspelningsmiljö med ultrahög dämpning och ljudisolering, dels Andningslabbet och där vi demonstrerar sensorer för att fånga några olika aspekter av mänskligt kommunikativt beteende.

Visas av: Mattias Heldner, professor, Institutionen  för lingvistik

Rättegångsspel om miljöskydd

Rättegångsspel om miljöskydd där deltagarna får medverka i processen. I processpelet visas hur miljöprocesser går till, vilka regler som tillämpas, hur miljö- och hälsoskydd beaktas, och hur företag, myndigheter och allmänheten deltar i processerna.

Visas av: Professor Jonas Ebbesson och lektorerna Anna Christiernsson och Melina Malafry
Plats: Rättegångssalen (C4), Södra huset

SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Rundvandring och visning av SUBICs olika modaliteter: Magnetkamera, Mock-scanner, Röntgenmikroskop, EEG samt TMS. Vi visar och beskriver hur våra forskare använder utrustningen i olika studier, från cellnivå i insekter till människa och beteende.  

Visas av: Elin Allzén, projektledare SUBIC

Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

Visning av bibliotekets äldre boksamlingar. Stockholms universitetsbibliotek har ett omfattande bestånd av äldre och rara tryck, handskrifter och andra sammanhållna specialsamlingar samt kartmaterial

Visas av: Leif Friberg, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek

Transmissionselektronmikroskopet: nya material

Med hjälp av en elektronstråle med betydligt kortare våglängd än vanligt ljus går det att belysa känsliga material som grafen och nanocellulosa och bygga upp tredimensionella bilder av kristaller där man kan se hur enskilda atomer sitter. Under visningen berättar forskaren German Salazar Alvarez både om mikroskopet och tekniken – som är en nyckel till design av framtidens material och läkemedel – och om det unika samarbetet och den nya anläggning som krävts för att tekniken ska fungera.

Visas av: German Salazar Alvarez, forskare, Institutionen för material- och miljökemi

Konstvisning: konst och kultur för en hållbar utveckling

Med utgångspunkt i konsten som ett demokratiskt uttryck visas ett antal nyckelverk i Stockholms universitets konstsamling och berättar om vilken funktion konsten har på ett universitet.

Östersjöcentrum: en hållbar förvaltning av ett känsligt hav

Samlingsplats: Östersjöcentrums entré, Svante Arrhenius väg 20F, våning 5

Trädgårdsvisning: växter för en hållbar utveckling

Trädgårdmästaren Anna Pettersson visar er runt på Institutionen för ekologi, miljö och botaniks (DEEP) växthus där allt från en bananplanta till köttätande växter bor. Rundturen avslutas med att forskarna Maria Greger och Fede Berckx visar sin växtforskning och berättar hur den hjälper att bidra till en hållbar värld.

Gösta Ekmans laboratorium

Forskningspresentation om doftsinnet och vad näsan avslöjar, om våra attityder och personlighet. Visning av forskningslaboratorier för sinnesupplevelser, och diskussion om hur en stark forskningsmilijö kan byggas.
Visas av: Jonas Olofsson, docent i psykologi, och Maria Larsson, professor i perception och psykofysik.
Samlingsplats: Utanför Gösta Ekmans laboratorium, Frescati Hagväg 9 A.

Trädvandring i Nationalstadsparken

Inom campusområdet finns ett arboretum där de flesta svenska lövträd är representerade. Här finns också en del exotiska arter inplanterade. Bo Eknert från institutionen för naturgeografi guidar en visning av trädparken och berättar om hur olika trädarter kan utnyttjas på ett hållbart sätt.
Visas av: Bo Eknert, Institutionen för naturgeografi