Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn.

Den  29 oktober ägde Hållbarhetsforum rum och den 30 oktober öppnades campus upp för studiebesök.

Här kan du se programmet, inspelning av programmet samt filmer som tagits fram om forskning vid Stockholms universitet som på olika sätt anknyter till Agenda 2030

Här kan du läsa mer om Stockholms universitet och Agenda 2030