Under eftermiddagen den 21 mars anordnas två paneldiskussioner som är öppna för studenter, medarbetare och intresserad allmänhet. En handlar om samarbetet mellan akademin och det omgivande samhället och en om hur det går att leva upp till Agenda 2030 i en polariserad värld. Bland de medverkande finns miljöminister Karolina Skog och flera professorer vid universitetet. Det blir även två öppna föreläsningar. Den ena handlar om kolets roll och här deltar bland andra Joseph Samec, professor i organisk kemi, och Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternanalytiker. Den andra handlar om vad det är för mat vi kommer att äta i framtiden och bland talarna finns Line Gordon, vice forskningschef Stockholm Resilience Centre och Paul Svensson, kock vid Fotografiska museet.
Eftermiddagen avslutas med mingel.

Evenemanget innehåller även en sluten del som vänder sig till inbjudna företrädare för näringsliv, myndigheter och organisationer.

Hållbarhetsforum arrangeras i samverkan mellan de naturvetenskapliga och humanvetenskapliga områdena.

Bred forskning om hållbarhet

- Vid Stockholms universitet pågår forskning inom många olika områden som kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets olika sektorer. Vi tror att Hållbarhetsforum kan vara ett sätt att fördjupa kontakterna mellan akademin och det omgivande samhället, säger Barbara Wohlfarth som är sektionsdekan för geovetenskap och ansvarig för evenemanget.

Programmet hittar du i Kalendariet på su.se