Foto: Marc Femenia
Miljöminister Karolina Skog, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Jonas Ebbesson diskuterar samverkan mellan akademi och samhälle under ledning av Johan Kyulenstierna.
Foto: Marc Femenia


Se samtalen om vilka problem vårt oljeberoende vållar och om framtidens mat samt paneldiskussionerna på su.se/play

Framtidens energi och resurser var temat när Stockholms universitets hållbarhetsforum arrangerades för första gången den 21 mars i Aula Magna. Evenemanget är ett sätt att visa på den bredd av forskning som bedrivs vid universitetet kring miljö och hållbarhet kopplade till Agenda 2030 som är de globala målen för hållbar utveckling. I inledningstalet underströk rektor Astrid Söderbergh Widding att Hållbarhetsforum ska fungera som plattform för samtal och erfarenhetsutbyte om hållbarhetsfrågor – och då behövs även aktörer utanför universitetet. Bland deltagarna fanns därför inbjudna representanter från näringsliv, myndigheter, forskningsinstitut och frivilligorganisationer.

Politiker beroende av forskningsresultat

Den inledande paneldebatten fokuserade på hur det går att skapa framgångsrika samarbeten mellan akademin och det omgivande samhället. Miljöminister Karolina Skog konstaterade att det politiska beslutsfattandet är beroende av forskningsresultat. Hon önskade även att akademin går in i diskussionen och skapar forum för samtal.
– Det är också modigt av akademiker som vågar ge mig policyförslag. Jag önskar att fler forskare gör det.
Forskaren i panelen, miljörättsprofessor Jonas Ebbesson, svarade att de flesta forskare känner att forskningen har samhällsrelevans och att de är fängslade av det de gör. Deltagande i olika externa sammanhang är, enligt honom, ofta till nytta för forskningen. Men att ägna allt för mycket tid åt att skriva till exempel policyförslag kan gå ut över den tid som kan läggas på forskning och annan akademisk verksamhet.

Beslut måste bygga på fakta

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, tidigare miljöchef på Volvo och numera oberoende styrelseledamot, sade att näringslivet måste lyssna på forskningen.
– Utan fakta blir inga beslut tagna. Diskussionen om miljöfrågor måste vara faktabaserad och inte allt för ideologiserad.
Hon lyfte även behovet av dialog mellan näringsliv och akademi – inte minst kring klimat- och hållbarhetsfrågor.

Under eftermiddagen gavs två öppna föreläsningar kring hållbarhetsfrågor. Den första handlade om oljeberoende i världen och att olja vållar fler problem än klimatförändringar. Frågeställningar som diskuterades var vad som händer när den mer lättillgängliga oljan börjar ta slut och om intressekonflikter kring oljefälten. Flera krig i Mellanöstern är kopplade till kamp om olja och i spåren följer bland annat flyktingströmmar.

Ät upp maten!

Foto: Marc Femenia
Paul Svensson talade om vikten av att ta vara på råvaror med moderator Fredrik Moberg.

Den andra föreläsningen handlade om framtidens mat. På scenen fanns bland annat kocken Paul Svensson som berättade om hur han i restaurangen på Fotografiska museet arbetar för att minska matsvinnet och använda det mesta möjliga av råvarorna.
– Det är en förlorad upplevelse om råvaror inte används fullt ut. Kålrot är ett bra exempel. Skalet på kålroten är nog den absolut mest exklusiva delen.
En annan råvara som Paul Svensson anser kan utnyttjas bättre är kaffe.
– Det som är kvar i kaffefiltret kanske är det mest väsentliga. Rätt förädlat kan det bli ett mycket aromatiskt knäckebröd.
Baljväxter, och då speciellt sojabönor och gamla svenska ärtsorter, var andra råvaror panelen lyfte fram som klimatsmarta och underutnyttjade.

Line Gordon, biträdande föreståndare för Stockholm Resilience Centre, betonade att matproduktionen har en enorm påverkan på vår planet.
–  Vi äter fel och för mycket. Dessutom vållar vår matproduktion nya problem, som antibiotikaresistens.

Line Gordons gav även tre råd om hur vi bör se över våra matvanor.
1. Ät upp den mat du köper
2. Se över vad du äter för animalisk föda, då den har högre klimatpåverkan än vegetabilier.
3. Ät mer grönsaker i säsong och sådant som kan lagras längre.

Koppling mellan hållbarhet och säkerhet

Hållbarhetsforum innehöll även åtta workshops som vände sig till inbjudna deltagare. En workshop handlade om kopplingen hållbarhet, säkerhet och rättvisa. Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam, beskrev där hur viktigt klimat och säkerhet är för försäkringsbranschen och hur näringslivet i flera fall ligger före politiken på miljöområdet. Ulrika Modéer, statssekreterare hos klimat- och biståndsminister Isabella Lövin, berättade om hur näringslivet vill ha tydliga spelregler och att det finns stort intresse för hållbarhetsfrågor.

Hur kan vi kommunicera osäkerhet?

En annan workshop (se nedan vilka de vara) handlade om framtidens klimat och hur de osäkerheter som där finns bäst kan kommuniceras till beslutsfattare, medier och allmänhet.
– Jag tror att vi forskare ibland kommunicerar för mycket osäkerheter och för de som inte behöver höra det. Istället kanske vi ska fokusera mer på att kommunicera det som vi är säkra på, sade Annica Ekman, professor i meteorologi.
Anders Turesson, före detta chefsförhandlare för internationella klimatfrågor vid Miljödepartementet, menade däremot att det inte behöver vara ett problem att klimatforskningen innehåller osäkerheter.
– All politik formas ju i osäkerhet, klimatet är inget undantag.
Och det lär bli en fortsättning på Hållbarhetsforum. I sitt avslutande tal slog rektor fast att det ska bli ett återkommande arrangemang.

Workshops vid Hållbarhetsforum

*Framtidens mode: Priset för billiga kläder – den globala modeindustrin och hållbart mode
*Framtidens mat: Fixa fisken – utmaningarna och lösningarna för hållbar mat från havet
*Framtidens vatten: Ett vägval för hållbarhet i Sverige och världen 
*Framtidens säkerhet och rättvisa: Om global miljö-och hållbarhetspolitik
*Framtida metaller: Vet du vad som finns i din smartphone?
*Framtidens kol: En möjlighet för Sverige
*Framtidens klimat: Vad vi vet och inte vet och utmaningarna med att kommunicera osäkerheter
*Framtidens städer: Hållbara städer – i teori och praktik


Se samtalen om vilka problem vårt oljeberoende vållar och om framtidens mat samt paneldiskussionerna på su.se/play