Här ser du några av våra studiebesöksmål:

Fonetiklaboratoriet

Rättegångssalen på Juridicum

SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

Transmissionselektronmikroskopet

Konstvisning: konst och kultur för en hållbar utveckling

Östersjöcentrum: en hållbar förvaltning av ett känsligt hav

Trädgårdsvisning: Växter för en hållbar utveckling

 

Visningstider

Första visningen sker kl 13.00 - 14.00
Andra visningen sker kl 14.30 - 15.30

Karta över campus Frescati

Hitta till campus Frescati och platsen för ditt studiebesök via vår karta över Stockholms universitet i Frescati.

Fonetiklaboratoriet: Forskning om mänskligt kommunikativt beteende

Professor Mattias Heldner och kollegor visar två dolda rum i Fonetiklaboratoriet. Dels Tysta rummet, en inspelningsmiljö med ultrahög dämpning och ljudisolering, dels Andningslabbet och där vi demonstrerar sensorer för att fånga några olika aspekter av mänskligt kommunikativt beteende.

Visas av: Mattias Heldner, professor, Institutionen  för lingvistik

Rättegångsspel om miljöskydd

Rättegångsspel om miljöskydd där deltagarna får medverka i processen. I processpelet visas hur miljöprocesser går till, vilka regler som tillämpas, hur miljö- och hälsoskydd beaktas, och hur företag, myndigheter och allmänheten deltar i processerna.

Visas av: Professor Jonas Ebbesson och lektorerna Anna Christiernsson och Melina Malafry
Plats: Rättegångssalen, (C4)

SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Rundvandring och visning av SUBICs olika modaliteter: Magnetkamera, Mock-scanner, Röntgenmikroskop, EEG samt TMS. Vi visar och beskriver hur våra forskare använder utrustningen i olika studier, från cellnivå i insekter till människa och beteende.  

Visas av: Elin Allzén, projektledare SUBIC

Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

Visning av bibliotekets äldre boksamlingar. Stockholms universitetsbibliotek har ett omfattande bestånd av äldre och rara tryck, handskrifter och andra sammanhållna specialsamlingar samt kartmaterial

Visas av: Leif Friberg, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek

Transmissionselektronmikroskopet: nya material

Visas av: German Salazar Alvarez, forskare, Institutionen för material- och miljökemi

Konstvisning: konst och kultur för en hållbar utveckling

Med utgångspunkt i konsten som ett demokratiskt uttryck visar Konstintendent Joakim Norrby ett antal nyckelverk i Stockholms universitets konstsamling och berättar om vilken funktion konsten har på ett universitet.

Östersjöcentrum: en hållbar förvaltning av ett känsligt hav

Samlingsplats: Östersjöcentrums entré, Svante Arrhenius väg 20F, våning 5

Trädgårdsvisning: växter för en hållbar utveckling

Trädgårdmästaren Anna Pettersson visar er runt på Institutionen för ekologi, miljö och botaniks (DEEP) växthus där allt från en bananplanta till köttätande växter bor. Rundturen avslutas med att forskarna Maria Greger och Fede Berckx visar sin växtforskning och berättar hur den hjälper att bidra till en hållbar värld.