Global handel och globala kapitalflöden bidrar idag till att förändra klimatsystemet och ekosystem runt om i världen. Avskogning, utvinning av fossil energi samt livsmedels- och energisektorernas användning av vattenresurser är exempel på ekonomiska aktiviteter som påverkar världens miljöavtryck. Bakom dessa aktiviteter, som kan vara livs- och samhällskritiska, står vissa företag, finansiärer och myndigheter. En del av aktiviteterna är mer miljöskadliga än andra och kan leda till dramatiska systemförändringar med självförstärkande återkoppling, eller så kallade tipping points. Både den offentliga och den privata sektorn och finanssektorn har därför en viktig roll att spela om världen ska nå Parisavtalet och hållbarhetsmålen. 

Trots att dessa mål finns är de miljöskadliga investeringarna fortsatt större än de gröna. Nya datakällor, allt öppnare tillgänglighet till allt större datamängder, samt visualiseringsverktyg och dataläckor (som Paradisläckan) gör att forskningen idag kan se mönster och synliggöra ansvar på helt andra sätt jämfört med för bara tio år sedan. Vad innebär detta för vår förståelse av/forskning om människans påverkan på biosfären i stort? Vad har aktieägare, fondsparare och konsumenter för ansvar? Och vilket ansvar har myndigheter, företag och finanssektorn? Kommer denna ökade genomskinlighet att skapa tydligare ansvar som kan hanteras internationellt rättsligt och politiskt, eller resultera i ytterligare komplexitet och samarbetssvårigheter? Kommer EU:s handlingsplan för hållbar finansiering att bidra med lösningar? Och vilken roll spelar forskningen och akademin i en tid där dessa nya komplexa samband ifrågasätts av enklare populistiska berättelser och lösningar?

Talare: 
Victor Galaz, docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Medverkande i panelsamtal:
Georgia Destouni, professor i hydrologi, Stockholms universitet
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet
Lena EK, ordförande Södra skogsägarna, tidigare miljöminister och EU-parlamentariker
Parul Sharma, Sverigechef på Greenpeace

Moderator: Naghmeh Nasiritousi