Vetenskapen ska i så stor utsträckning som möjligt vara opartisk och resultaten kunna reproduceras. Men även om forskningen bidrar till att makten och tolkningsföreträdet sprids, så kan det innebära att en elit med bland annat företag och politiker växelverkar med en forskarelit. Samtidigt finns strävanden att skapa forskning där startpunkten är samhällsbehov, och där forskningsfrågor utvecklas utifrån dessa. Många av våra handlingar kan ha drastiska konsekvenser för framtida generationer. En central fråga blir då hur och vilka ”framtida människor” som ska räknas in vid dagens beslutsfattande. Ett tydligt exempel är de klimatåtgärder vi idag väljer att sätta in, eller inte sätta in. 
I detta panelsamtal diskuterades rättvisa vad gäller tillgång till och påverkan på vetenskap, vilka samhällsbehov forskningen ska möta och vårt moraliskt ansvar för framtida generationer.

Talare:
Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Medverkande i panelsamtal:
Ilona Riipinen, professor i atmosfärvetenskap, Stockholms universitet
Eva Wittbom, föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten,  Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Karim Jebari, forskare i filosofi vid Institutet för Framtidsstudier
Hannah Kroksson, Generalsekreterare, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 

Moderator:
Kevin Noone

Plats:
Hörsalen, Aula Magna