Tillgång till information idag är snabbare och mer omfattande än någon gång i historien. Samtidigt som vi har tillgång till mer information än någonsin, så har vi samma utmaningar när det gäller att omvandla information till mening. 

Information som når oss genom massmedia passerade tidgiare filter, som exempelvis journalister, som med sin expertis tolkade en expert som i sin tur representerade en annan sorts expertis. Målsättningen med dessa filter var att skapa en kvalitetskontroll för informationen. I stort, även om informationen utmanade våra förutfattade meningar eller ideologiska läggningar, så valde vi att lita på att de som gjorde filtreringen åt oss inte själv vinklade informationen eller förde in sina egna värderingar. Vi kunde lita på informationen, även om det sved.

Nu befinner vi oss i en miljö där vi kan förbigå dessa filter. Vi kan själva välja att hämta information endast från källor som delar, bekräftar och förstärker våra egna förutfattade meningar. I denna nya miljö väger min egen åsikt minst lika tungt som fakta. Om jag inte gillar viss information, så kan jag alltid hitta eller skapa alternativa fakta som jag är mer bekväm med. Eftersom det är min egen opinion som väger mest, så har jag inget behov av experter eller expertis. Vi verkar befinna oss i en anti-upplysningstid. Denna rörelse mot alternativa fakta står i motsatsställning till både vetenskap och sund journalistik. Under denna session funderades, samtalades och växelverkades det om hur vetenskap (och journalistik) kan motverka faktaresistens. Vad kan vi göra för att återigen ge evidens mer tyngd än opinion? Hur återskapar vi ett förtroende där expertis är önskvärd och respekterad?

Sessionen inleddes med korta presentationer av forskare och journalister för att ge en helhetsbild av landskapet. Vi fortsatte med en diskussion med representanter från näringsliv, offentlig sektor och samhällsinstitutioner kring vad som behövs för att bedriva sund strategisk planering i den tidsepoken vi lever, Antropocen. Publiken aktiverades i diskussionen genom en Kahoot-enkät, där vi fångar upp skrivna kommentarerna från publiken – ”tweets” – på en skärm i salen. Givetvis går det även att ställa frågor. 

Medverkande:
Alexander Håkansson, projektledare, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, (ACES), Stockholms universitet (moderator)
Kicki Atkisson, f.d. generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Managing Director, Fräjdin & Hellqvist AB
Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet
Erica Treijs, reporter, SvD