Saitong flyttade från Thailand till Finspång 1979 där hon startade ortens första  thairestaurang. Hur var det?

Hållbarhetsmål 11

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.