Hållbarhetsmål 14: Hållbar konsumtion och produktion

Gun Rudquist som är policychef på Stockholms universitets Östersjöcentrum berättar.