Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Våra forskare som arbetar med frågor kopplade till mål 12 av de globala målen.