Vad händer med barn till frihetsberövade föräldrar

När Lina växte upp åkte hennes mamma ut och in i fängelse. Hur har det påverkat hennes liv? På Institutet för social forskning på Stockholms universitet pågår en omfattande longitudinell studie om hur livschanserna förändras för ett barn när en av föräldrarna hamnar i fängelse. Intervjuer med Susan Niknami - forskare i nationalekonomi och Lina - vuxet barn till förälder i fängelse.
Hållbarhetsmål 10: minskad ojämlikhet.

 

 

 

Kan man "hjälpa" konsumenter att ta hållbara beslut?

Malin Jonell och hennes forskarkollegor är intresserade av vilken roll konsumenter kan vara en del av en omställning till ett mer hållbart matproduktionssystem.
Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
 

 

 


Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?

Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan.
Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna.
 

 

 

 

Hur får beslutsfattare koll på Östersjöforskningen?

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier där beslutsfattare och andra möter forskare som presenterar forskning om Östersjön. Gun Rudquist är policychef på Stockholms universitets Östersjöcentrum. 
Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser.