För att stödja institutioner vars utbildningar utvärderas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och för att ta tillvara resultaten av utvärderingarna har universitetet skapat ett internt stödsystem, som är en del av universitetets kvalitetssystem. Huvudsyftet är att förenkla arbetet för institutionerna i samband med utvärderingarna. Det är därför av vikt att institutionerna får såväl information som stöd i rätt tid under hela utvärderingsprocessen.

Det mest arbetskrävande för institutionerna är att skriva en självvärdering. Detta arbete sker med stöd av läs- och granskningsgruppen (LOGG). LOGG leds av en ordförande som utses av rektor och dess medlemmar har omfattande erfarenhet av kvalitetsarbete för utbildning.

Som ett stöd i universitetets verksamhetsutveckling har en analys gjorts av UKÄ:s utvärderingar av nio forskarutbildningar vid Stockholms universitet. Länk till analysen hittas längre ner på denna sida.

För ytterligare information om stödsystemet, kontakta Lovisa af Petersens lovisa.petersens@su.se