Fakturor till Stockholms universitet

Vill ni skicka e-faktura till Stockholms universitet? Fyll då i och skicka in denna blankett. Ni kommer få en bekräftelse när vi är redo att ta emot era fakturor.

Fakturor till Stockholms universitet ska endast innehålla institutions-/avdelningsnumret i referensfältet (tre siffror, fem siffror vid vissa enheter). Kontakta beställaren på respektive institution eller se listan över Institutionskoder.

Har du fått en inköpsorder från Stockholms universitet ska inköpsordernumret framgå på radnivå.

Stockholms universitet tar primärt emot fakturor i elektroniskt format (Svefaktura eller Peppol) och vi använder oss av CGI som VAN-leverantör. Observera att fakturor via e-post ej accepteras.

Eventuella pappersfakturor skickas till följande adress för scanning:

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: institutionsnummer

Organisationsnummer: 202100-3062
VAT.nr: SE202100306201

Inbetalningar till Stockholms universitet:

Inrikes - inbetalningar
Bankgiro 5050-0206 (Danske bank)

Utrikes - inbetalningar

Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm
Bankkonto: 12810117756

IBAN: SE1612000000012810117756
SWIFT/BIC: DABASESX

Kontakta Ekonomiavdelningen:
Om du är anställd på Stockholm universitet använd Serviceportalen
För icke anställda hittar du våra mailadresser här
 

E-handel med Stockholms universitet


Innan Stockholms universitet ska börja e-handla med en ny leverantör eller på ett nytt avtal vill vi ha ett uppstartsmöte där vi tillsammans kommer överens om den tekniska uppsättningen och tidplan och hur uppdateringar ska ske. Ta kontakt med ehandel@su.se för mer information.

Stockholms universitet klarar f.n. följande standarder för e-handel:

Produktkatalog: SFTI- och Svekatalog
Punch-out: SFTI, OCI och Peppol
Order: SFTI, Cxml, Xcbl, Sve- och Peppolorder och PDF
Ordersvar: SFTI och Sverespons
Leveransavisering: SFTI och Sveleveransavisering

När SFTI publicerar nya standarder och format ska Stockholms universitet ha stöd för dessa inom 6 månader från publikationsdatumet.