E-faktura till Stockholms universitet

Du som leverantör och Stockholms universitet som beställare effektiviserar fakturahanteringsprocess genom att utväxla fakturan i elektroniskt format.
För att börja skicka e-fakturor till Stockholms universitet, fyller du i och skickar in denna blankett på svenska eller click here for english. Det finns flera olika sätt att skicka e-fakturor till oss. Du väljer något av följande sätt och anger detta i blanketten. Du kommer att få en bekräftelse när vi är redo att ta emot dina e-fakturor.
Observera att fakturor via e-post (PDF) ej accepteras.

  1. E-faktura via PEPPOL

I första hand vill vi att du skickar e-fakturor via PEPPOL-nätverk.
Stockholms universitets elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021003062.

  1. E-faktura via VAN-operatör

Om ditt företag idag använder en VAN-Operatör eller eget affärssystem för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor till Stockholms universitet.

Uppgifter om Stockholms universitet:
VAN-leverantör: CGI Sverige (f.d. Logica)
Elektronisk fakturaadress

  • Partidentitet Svefaktura: SE2021003062
  • Organisationsnummer: 2021003062
  • GLN: 7340108700000
  • VAT.nr: SE202100306201
  1. E-faktura via SU:s fakturaportal

Har du inte systemstöd för att skicka e-fakturor, erbjuder Stockholms universitet en kostnadsfri anslutning till fakturaportalen Kofax http://www.fakturaportalen.se/sv/.
Här kan du skapa och skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt.

Referenser

Saknas ordernummer ska institutions-/avdelningsnummer (tre siffror, fem siffror vid vissa enheter) anges i referensfältet "Beställarreferens eller motsvarande". Kontakta beställaren på respektive institution eller gå till Institutionslista för att söka nstitutionsnummer.
När du har fått Stockholms universitets ordernummer INyymmdd-xxx, ange detta i fältet "Orderreferens eller motsvarande".
Endast institutions-/avdelningsnummer eller ordernummer får anges i respektive fält.

Om du använder SU:s fakturaportal Kofax, ange institutions-/avdelningsnummer i fältet ”Kunds Referens 1” som bilden nedan. Skriv inte några bokstäver utan endast siffrorna.

Referens i kofax

Betalningsinformation

Inbetalningar till Stockholms universitet:

Inrikes - inbetalningar

Bankgiro: 5050-0206 (Danske bank)

Utrikes - inbetalningar

Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm
Bankkonto: 12810117756

IBAN: SE1612000000012810117756
SWIFT/BIC: DABASESX

Lagkrav

Från den 1 april 2019 ska du som leverantör till Stockholms universitet skicka e-fakturor till oss. I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs genom offentlig upphandling och som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar ska faktureras med e-faktura.

Vår fysiska faktureringsadress är:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Frågor om e-faktura

Kontakta Ekonomiavdelningen:
Om du är anställd på Stockholm universitet använd Serviceportalen
För icke anställda fakturaservice@su.se

E-handel med Stockholms universitet

Du som leverantör och Stockholms universitet som beställare effektiviserar inköpsprocess genom att utväxla affärsmeddelanden i elektroniskt format. Vi önskar att ansluta dig till vårt e-handelssystem.

Innan Stockholms universitet ska börja e-handla med en ny leverantör eller på ett nytt avtal vill vi ha ett uppstartsmöte där vi tillsammans kommer överens om den tekniska uppsättningen och tidplan och hur uppdateringar ska ske.

Ta kontakt med ehandel@su.se för mer information.

Det finns flera olika sätt att börja e-handel med oss. Du väljer något av följande sätt:

  1. E-handel via integration

Du integrerar ditt affärssystem med Stockholms universitets e-handelssystem CGI Raindance.

  1. E-handel via SU:s leverantörsportal

Har du inte systemstöd för e-handel, erbjuder Stockholms universitet en kostnadsfri anslutning till en leverantörsportal. Här kan du skapa din katalog och ta emot e-order från oss på ett enkelt sätt.

  1. E-handel via epost

E-postorder/e-postordersvar med en katalog i excelformat alternativt ett beställningsformulär kopplat till sig.

Stockholms universitet följer SFTI-standarden. För mer information se sfti.se. När SFTI publicerar nya standarder och format ska Stockholms universitet ha stöd för dessa inom 6 månader från publikationsdatumet.