Upphandlingen är uppdelad i två delområden och avtal tecknas med en leverantör per delområde. Anbudsgivare får lämna anbud på ett eller flera anbudsområden och kan därmed komma att ingå avtal för bägge delområden. Avtalet gäller från och med 2019-08-09 till och med 2021-08-08 med möjlighet för Stockholms universitet att förlänga 2 gånger upp till 12 månader.

Ramavtalet omfattar fotografering och redigering av bilder för användning i Stockholms universitets trycksaker och digitala kanaler samt leverans av utvalda bilder till universitetets mediabank som används av anställda vid universitetet.

Ramavtalet är uppdelat i följande delområden:

Delområde 1: Reportagefotografering och profilerande fotografering

Delområde 1 omfattar fotografering av universitetsgemensamma bilder för användning i trycksaker såväl som i SU:s digitala kanaler med syftet att profilera SU. Delområdet omfattar exempelvis idébilder, pressbilder, nyhets- och reportagefotografering, studentrekrytering/konceptfotografering, profilerande bilder på medarbetare/forskare/studenter, pågående forskning och forskningsmiljöer.

Delområde 2: Fotografering för digitala kanaler inklusive porträttfotografering

Syftet är att fylla det bildbehov som kan uppstå med kort tidsfrist, främst för SU:s digitala kanaler, t ex webbplatser och sociala medier. Delområdet omfattar exempelvis bilder vid evenemang, fotografering av nyheter på SU:s institutioner samt konferenser, samt porträttfotografering av medarbetare/forskare/studenter. Urval och inköp av bilder kan även komma att göras för tryck eller press beroende på relevans och aktualitet.

Tecknade avtal kommer att kunna användas av Stockholms universitets samtliga institutioner och motsvarande, samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till universitetet.

Välkommen att lämna anbud via Visma