Tecknat avtal kommer att kunna användas av Stockholms universitets samtliga institutioner och motsvarande. Avtalet gäller från och med undertecknandet i tre (3) år med möjlighet för Stockholms universitet att förlänga med oförändrade villkor 1 gånger i upp till 12 månader. Exakta datum regleras och fastställs vid undertecknandet. 

Uppdraget avser fotograftjänster av konstverk för leverans till Stockholms universitet.

Syftet med denna upphandling är att upphandla fototjänster med inriktning på att fotografera konstverk från Stockholms universitets konstinnehav och andra verk under universitetets tillsyn, samt med fotografi göra konstnärliga gestaltningar. Uppdraget kan även inbegripa att fotografera närliggande discipliner som till exempel  konsthantverk, möbler, arkitektur och miljöer. En stor andel av uppdragen innefattar att dokumentera utställningar från Accelerator, som är en särskild inrättning vid Humanistiska fakulteten.

Tjänsterna utförs huvudsakligen i Stockholm, men enstaka uppdrag kan ske på annan ort.

Stockholms universitet kommer att teckna avtal med en leverantör.

Välkommen att lämna anbud via Visma