Stockholms universitets forskare på listan är Erik Sonnhammar, professor i bioinformatik, Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi, Arne Elofsson, professor i bioinformatik, Cynthia de Wit, professor i ekotoxikologi och Carl Folke, professor och forskningschef vid Stockholm Resilience Centre. Sonnhammar, von Heijne och Elofsson är även engagerade vid SciLifeLab som är ett nationellt samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet och KTH.

Med på listan är även Brian Walker som är affilierad vid Stockholm Resilience Centre med hemvist på CSIRO Ecosystem Sciences i Australien.

Totalt ingår 3215 forskare i världen på listan. De fem länder som har flest forskare verksamma vid sina universitet är USA (1717), Storbritannien (340), Tyskland (173), Kina (152) och Japan (98).

Hela listan: http://highlycited.com
Mer om metodiken: http://highlycited.com/info.htm