Sedan 2009 har Academic Ranking of World Universities (ARWU), kallad Shanghairankningen, publicerat rankning inom olika akademiska ämnen, årets rankning omfattar 54 ämnen och mer än 4 000 lärosäten. Stockholms universitet är bland de femtio bästa i världen i sex ämnen:
Geografi (9)
Atmosfärsvetenskap (23)
Miljövetenskap (23)
Sociologi (30)
Ekologi (31), där Sveriges lantbruksuniversitet är bäst i Sverige på plats sex.
Oceanografi (45)

Shanghairankningen utgår bland annat från hur mycket forskning universitetet producerar, forskningens kvalitet och omfattning på internationella samarbeten.
Mer om 2019 års ämnesrankning enligt Academic Ranking of World Universities (ARWU)