Varje år rankas världens universitet i listan World reputation rankings som görs av Times Higher Education. Undersökningen baseras på enkätsvar från 10 000 akademiker om vilket universitetet de anser har bäst rykte i världen. Ett amerikanskt och två brittiska universitet toppar listan: Harvard, Cambridge och Oxford. Förra året hade Sverige ett universitet, Karolinska institutet, på topp hundra. I år får Karolinska institutet (plats 45) sällskap av Uppsala universitet (plats 81-90).

Times Higher Education World University Rankings

World reputation rankings är en spin-off på Times Higher Education World University Rankings som främst bygger på olika mätbara kvalitetsindikatorer (och inte anseende). I denna rankning för 2014 återfinns Stockholms universitet på plats 98 i världen. Resultatet för 2015 publiceras i oktober.
Stockholms universitets placering i de viktigaste rankningarna.
Times Higher Education ranknings.