Bild: Macmillan Publishers
Bild: Macmillan Publishers
 

Den 27 juli publicerades årets upplaga av Nature Index Rising Stars. Bakom indexet står Springer Nature-koncernen, som bland annat ger ut den vetenskapliga tidskriften Nature. I indexet poängssätts genomslag för forskningsresultat från 8 000 lärosäten och forskningsinstitut i 150 länder utifrån publiceringar i 68 högt rankade vetenskapliga tidskrifter (främst inom naturvetenskap). Genom indexet vill Springer Nature-koncernen uppmärksamma vilka lärosäten och forskningsinstitut som är framgångsrika i att öka sin vetenskapliga publicering.

Stockholms universitet på plats 32 i världen

Listan över ”rising stars” i världen toppas av Chinese Academy of Science och följs sedan av åtta kinesiska universitet. I toppen finns även flera andra asiatiska universitet men även till exempel Stanforduniversitetet och Oxfords universitet. Stockholms universitet finns också med i toppskiktet, på plats 32 i världen och därmed främst bland de nordiska universiteten. På plats 73 återfinns Lunds universitet och Umeå universitet på plats 93. I kategorin Västeuropeiska universitet återfinns Stockholms universitet på plats sex, efter bland annat Oxfords universitet och Imperial College i London.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att Stockholms universitet kommer så väl ut i detta sammanhang, säger universitets rektor Astrid Söderbergh Widding i en kommentar.

Bra placering för Sverige som nation

Nature Index omfattar även olika länder. Kina intar förstaplaceringen över nationer som ökat sina vetenskapliga publiceringar. Saudiarabien, Indien, Storbritannien och Ryssland är andra länder som gjort stora framsteg inom vetenskaplig publicering. Likaså Sverige som återfinns på plats sju på denna lista.

Mätmetod för indexet

Natures index består av fyra komponenter. Den första är ”Article Count” där ett lärosäte eller land får poäng för att en forskare är författare till artikeln. Den andra är ”Fractional Count” där poäng sätts utifrån hur stor del respektive författare bidragit till artikeln. Den tredje komponenten är ”Weighted Fractional Count” där viktning görs för att kompensera för överrepresentation av artiklar inom astronomi och astrofysik. Slutligen ges även poäng utifrån hur mycket lärosäten samarbetar kring artiklarna.

Läs mer om Nature Index Rising Stars.