Graf över SU:s placering 2005-2015
Graf över SU:s placering 2005-2015

Academic Ranking of World Universities (AWRU) 2014, publicerad den 15:e augusti av Shanghai Jiao Tong University i Kina och ansedd som en av de viktigaste i den internationella diskussionen om rankinglistor, fokuserar på forskning och akademiska resultat bland studenter, personal och alumner. Ambitionen att använda sig av objektivt mätbara indikatorer gör att den har högt anseende inom den vetenskapliga rankingsfären.

Den första rankinglistan publicerades 2003. Totalt går man igenom 1 200 universitet i världen och rangordnar 500 av dem i en rapport som publiceras årligen.

Stockholms universitet fortsatt på tredjeplats i Sverige

På listan över världens 100 bästa universitet intar Stockholms universitet fortsatt tredjeplatsen i Sverige, efter Karolinska Institutet på plats 47 och Uppsala universitet på plats 60. Harvard University hamnar på första plats för 12:e året i rad.

Inom det naturvetenskapliga området och ämnet kemi hamnar Stockholms universitet först bland de svenska lärosäten som finns representerade på listan.