I dagarna kom årets version av Academic Ranking of World Universities (ARWU), den så kallade Shanghairankningen, som görs vid Shanghai Jiao Tong University. Rankningen är en av de mest uppmärksammade i världen och där listas de universitet som anses vara de främsta i världen utifrån kriterier som antal publicerade vetenskapliga artiklar, antal högt citerade forskare i olika ämneskategorier, antal Nobelpristagare och kvalitet på utbildning.

Stockholms universitet på plats 77 i världen

Liksom tidigare år innehas topplaceringarna av amerikanska universitet med Harvard i topp följt av Stanford och MIT. Karolinska Institutet finns överst av de svenska lärosätena, på plats 48. Uppsala universitet finns på plats 61. Stockholms universitet finns på delad 77:e plats, en placering högre än förra året. Inget annat svenskt universitet finns med på topp 100-listan.

Academic Ranking of World Universities

Stockholms universitets placering i de viktigaste rankningarna.