I dagarna har den fristående organisationen Urank presenterat sin rankning av 29 svenska lärosäten. Totalt är det 27 variabler vars sammanvägda resultat ger rankingutfallet. Variablerna eller indikatorerna är valda så att de belyser olika aspekter av utbildningen: studenterna, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund.

Jämfört med föregående ranking är förändringarna små. Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm får åter bästa betyg i 2013 års ranking. Närmast följer ytterligare två specialhögskolor, KTH och Sveriges lantbruksuniversitet. Därefter kommer de stora universiteten med Uppsala och Lund i täten. Stockholms universitet hamnar på plats tio i totalrankningen, en plats bättre än förra året. Universiteten har en större bredd i sitt utbildningsutbud, vilket innebär att det inkluderar utbildningar som det är svårare att rekrytera studenter till samtidigt som uppdraget även innefattar kortare utbildningar av fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär, skriver Urank på sin webbplats.

Forskning ges liten vikt i Uranks granskning
Uranks ranking ser främst på lärosätena som utbildningsanstalter, inte som forskningsinstitutioner. Trots detta finns kriteriet forskning och forskarutbildning med. Det motiveras i första hand av forskningens betydelse för att utveckla kvalitet i utbildningen. Forskning/forskarutbildning står för endast 20 procent av de sex kriteriernas totala vikt. För forskningskriteriet används varken citeringar eller peer review, som görs i mång andra rankningar.

Om man utgår från forskning/forskarutbildning i rankningen får Stockholms universitet plats tre bland de 29 rankade lärosätena. För kriteriet forskning/forskarutbildning hamnar Stockholms universitet på plats 1 i socionomrankningen, plats 2 i naturvetenskapsrankningen och plats 3 i Humsam-rankningen.

Rektor Astrid Söderberg Widding kommenterar rankingen i Rektors blogg.

Om Urank
Urank publicerade sin första rankning av högre lärosäten 2007. Uranks grundare är Stig Forneng, Ingemar Lind och Thorsten Nybom.

Läs rapporten på Uranks webb.

Här finns Stockholms universitets placeringar i fyra internationella rankningslistor.

Så här ser universitetets antagningsstatistik ut.