Times Higher Education (THE) World University Rankings 2019 presenterades den 26 september 2018 och liksom tidigare år dominerar amerikanska och brittiska universitet rankningen. Toppar listan gör University of Oxford följt av University of Cambridge. På tredje plats finns Stanford University.

Tre svenska universitet rankas av THE bland världens 100 främsta. Karolinska institutet finns på plats 40, Uppsala universitet ligger på plats 87 och Lunds universitet på plats 98. Stockholms universitet hamnar på plats 153 i världen. Universitetets placering i föregående års rankning var 134.

Många oavgjorda platser

Gabor Schubert, utredare vid Stockholms universitetsbibliotek, tror att en anledning till Stockholms universitet tappar placeringar jämfört med förra året är att det finns många ”oavgjorda platser” i rankningen.
­– Stockholms universitet delar till exempel plats 153  med två andra lärosäten. Förra året fanns 31 oavgjorda platser upp till SU:s plats (134), i år finns där 40 oavgjorda platser. De oavgjorda platser orsakar så pass stor osäkerhet i rankningen, att över plats 200 visas placeringar endast i intervaller om femtio. 

Att THE-rankningen till en tredjedel baseras på två enkäter, med ganska stora osäkerheter, kan även enligt Gabor Schubert vara en anledning till det ändrade resultatet för Stockholms universitet.

Viktning av indikatorer

Times Higher Education World University Rankings görs utifrån 13 kriterier av indikatorer i fem kategorier som tilldelas olika vikt:
- Undervisning – lärandemiljö, 30 procent
- Forskning - volym, intäkter och rykte, 30 procent
- Citeringar, 30 procent
- "Industry income" – innovationer, 2,5 procent
- Internationalisering - lärare, studenter och forskning, 7,5 procent

Times Higher Education World University Rankings 2019

Stockholms universitet i olika rankningslistor