Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020 presenterades den 11 september 2019 och liksom tidigare år dominerar brittiska och amerikanska universitet rankningen. Toppar listan gör University of Oxford följt av California Institute of Technology. På tredje plats finns University of Cambridge.

Två svenska universitet rankas av THE bland världens 100 främsta. Karolinska institutet finns på plats 41 och Lunds universitet på plats 96. Uppsala universitet hamnar precis utanför topp 100 på plats 102 Stockholms universitet finns på plats 175 i världen. Universitetets placering i föregående års rankning var 153.

– Lärosätena brukar hoppa upp och ner ganska mycket i THE-rankningen, berättar Gabor Schubert, utredare vi Stockholms universitetsbibliotek.
Universitetet har tappat placeringar jämfört med förra året, men rent poängmässigt har ingen större nedgång skett:
– Tittar man på poängen har Stockholms universitet tappat lite i indikatorerna undervisning och forskning som bygger på rykte samt i citeringar. Däremot är poängen något högre än förra året för internationalisering och det som kallas ”industry outcome”.

Times Higher Education World University Rankings görs utifrån 13 kriterier av indikatorer i fem kategorier som tilldelas olika vikt:
•    Undervisning (utbildningsmiljö) 30 procent
•    Forskning (volym, intäkter och rykte) 30 procent
•    Citeringar, 30 procent
•    Internationalisering (lärare, studenter och forskning) 7,5 procent
•    ”Industry outcome” (innovationer), 2,5 procent

Times Higher Education World University Rankings 2020
Stockholms universitet i olika rankningslistor