Den 15 september presenterades årets upplaga av QS World University Ranking, som är en av de mest prestigefyllda rankningarna av universitet i världen. Stockholms universitet hamnar i år på plats 182 och är nationellt på femte plats efter: Lund (70), KTH (92), Uppsala (102) och Chalmers (132).

Inom ämnesområdena humaniora respektive naturvetenskap är universitetet nationell etta och bland de 100 främsta lärosätena i världen.

Fjorton ämnen inom topp hundra

De ämnen vid universitetet som rankas inom topp hundra i världen är geografi (23), miljövetenskap (27), sociologi (35) samt lingvistik, moderna språk, filosofi, biologiska vetenskaper, kemi, geologiska och marina vetenskaper, fysik och astronomi, medie- och kommunikationsvetenskap, utbildningsvetenskap, ekonomi och juridik (51- 100).

Om QS World University Ranking

Rankningen görs utifrån sex olika indikatorer där akademiskt rykte väger tyngst (40 procent). De andra indikatorerna är rykte bland anställda, citeringar per fakultet, antal lärare i förhållande till studenter, andel internationella studenter samt andel internationella forskare.