QS-rankningen anses vara en av de viktigaste rankningarna av universitet i världen. I år ingår över 1 500 lärosäten från 85 länder. Stockholms universitet ligger på plats 191 och har därmed gått upp nio steg jämfört med förra årets placering (200). Nationellt hamnar Stockholms universitet på femte plats efter Lunds universitet (92), KTH (98), Uppsala universitet (116) och Chalmers tekniska högskola(140).

De ämnen vid Stockholms universitet som rankas inom topp hundra i världen är bland annat miljövetenskap (30), socialpolitik och administration (31), sociologi (33), lingvistik (42) samt geografi (46). I intervallet 51–100 placeras antropologi, biologiska vetenskaper, ekonomi och ekonometri, engelska, filosofi, geologiska och marina vetenskaper, medie- och kommunikationsvetenskap, statistik samt utbildningsvetenskap.

QS-rankningen publiceras årligen av brittiska Quacquarelli Symonds (QS). Rankningen görs utifrån olika indikatorer där akademiskt rykte väger tyngst. Övriga indikatorer är anseende bland anställda, citeringar per fakultet, antal lärare i förhållande till studenter, andel internationella studenter samt andel internationella forskare.

Listan toppas i år, liksom förra året, av Massachusetts Institute of Technology (MIT) följt av Stanford University och Harvard University.

Mer om QS-rankningen 2020 finns på www.topuniversities.com.