QS World University Ranking är en av de mest prestigefyllda rankningarna av universitet i världen. Stockholms universitet hamnar i år på plats 196 och är nationellt på femte plats efter: Lund (73), KTH (97), Uppsala (98) och Chalmers (139).

Inom ämnesområdena humaniora respektive naturvetenskap är universitetet nationell etta och bland de 100 främsta lärosätena i världen.

Femton ämnen inom topp hundra

De ämnen som rankas inom topp hundra i världen är geografi (25), miljövetenskap (28), lingvistik (42), socialpolitik och administration (43) sociologi (49) samt antropologi, arkeologi, biologiska vetenskaper, ekonomi, filosofi, geologiska och marina vetenskaper, juridik, medie- och kommunikationsvetenskap, moderna språk och utbildningsvetenskap (51- 100).

Elva ämnen bäst i Sverige

Elva av de femton ämnena rankas även som nummer ett i Sverige. Stockholms universitets är bäst i landet på antropologi, filosofi, geologiska och marina vetenskaper, juridik, lingvistik, medie- och kommunikationsvetenskap, miljövetenskap, moderna språk, socialpolitik och administration, sociologi och utbildningsvetenskap. 

Om QS World University Ranking

Rankningen görs utifrån sex olika indikatorer där akademiskt rykte väger tyngst (40 procent). De andra indikatorerna är rykte bland anställda, citeringar per fakultet, antal lärare i förhållande till studenter, andel internationella studenter samt andel internationella forskare.

Stockholms universitet i rankningslistor.