Inom Samhällsvetenskap (Social sciences) är placeringen 76 och inom ekonomi (Business and economics) hamnar Stockholms universitet i intervallet 101-125, vilket också är den bästa placeringen bland svenska lärosäten.

Ämnesrankningen som genomförs av Times Higher Education (THE) använder samma indikatorer som THE har i sin globala universitetsrankning. THE rankar universitet utifrån hur de presterar inom undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell genomslagskraft. I ämnesrankningen används särskilt kalibrerade viktningar för att passa respektive område.