Samtidigt som Sverige har färre universitet i rangordningen än vissa av de större europeiska motsvarigheterna, hävdar de sig bra i förhållande till befolkningens storlek.

"Sveriges framgång är en del av en bredare trend där de skandinaviska länderna presterar starkt i rangordningen med totalt 27 institutioner," säger Phil Baty, redaktör för Times Higher Education ranking.

Stockholms universitet har klättrat på listan under de senaste åren. För tio år sedan, 2005, låg universitetet på plats 113, i dag 2016 ligger det på plats 64.

Phil Baty påpekar att rankningen visar på en förändring i mönstren.

"Den nya rankingen visar att vi står inför vad som kan bli en stor omvälvning i den internationella studentrekryteringsmarknaden i Europa. Medan marknadsledaren, Storbritannien, skjuter sig själv i foten och riskerar att förlora marknadsandelar på grund av restriktiva studie- och arbetsvisumpolitik, anti-invandringsretorik och oöverkomligt höga terminsavgifter, är andra europeiska länder redo att kapitalisera och ta mer och mer av Storbritanniens andel av studenterna. "

"Tidigare har studenter från Indien eller Kina sett Storbritannien som det enda studiealternativet, nu öppnas det upp för en spännande och sund konkurrens, och det kan ändra ödet för vissa universitet och högskolor på längre sikt."