Ämnesrankningen som genomförs av Times Higher Education (THE) använder samma indikatorer som THE har i sin globala universitetsrankning. THE rankar universitet utifrån hur de presterar inom undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell genomslagskraft. I ämnesrankningen används särskilt kalibrerade viktningar för att passa respektive område.

I år finns tre svenska lärosäten i topp 100 i rankningen inom humaniora (Arts & humanities) och Stockholms universitets placering på plats 82 är bäst i Sverige. Vid 2017 års rankning fick Stockholms universitet plats 88 inom samma ämnesområde.