Vetenskaplig genomslagskraft

Topplatserna avseende alla vetenskapsområden och världen domineras kraftigt av amerikanska universitet: på 19 av de 20 första platserna finns ett amerikanskt universitet, med Rockefeller University på plats 1.

Stockholms universitet har plats 140 i listan, en förbättring på en plats jämfört med 2013 års lista. Nationellt hamnar Stockholms universitet på plats 2 efter Karolinska institutet.

Vetenskaplig genomslagskraft mäts på tre olika indikatorer varav citeringsindikatorn PP(top 10%) är rankningens viktigaste, enligt rankningsproducenten.

Vetenskapligt samarbete

Avseende andel internationellt samförfattade publikationer, PP(int collab), har Stockholms universitet plats 1 nationellt och plats 19 internationellt.

Universitetet tillhör topp 50 i världen för ämneskategorierna Earth and environmental sciences, Mathematics, computer science, and engineering, Medical sciences och Natural sciences. Universitetet är även nationell etta för tre av kategorierna: Mathematics, computer science, and engineering, Medical sciences och Natural sciences.

Om Leidenrankningen

CWTS Leiden Ranking 2014 görs av Centre for Science and Technology Studies, Leidens universitet, Holland. Den behandlar den vetenskapliga prestationen hos 750 större universitet över hela världen. Med användning av uteslutande bibliometriska indikatorer är avsikten att tillhandahålla mätningar av universitetens vetenskapliga genomslagskraft (”impact”) och deras vetenskapliga samarbete.

CWTS Leiden Ranking 2014 använder sju ämneskategorier: Cognitive sciences, Earth and environmental sciences, Life sciences, Mathematics, computer science, and engineering, Medical sciences, Natural sciences, och Social sciences.

Mer information
Mer information om universitetets placering i internationella rankningslistor:

www.su.se/rankning