Listan toppas av Princeton University följt av Harvard University och Stanford University. Bland svenska lärosäten kommer Lunds universitet först med placeringen 60 och Stockholms universitet återfinns på tredje plats.

Ämnesrankningen, som presenterades den 27 november, genomförs av Times Higher Education (THE) och använder samma 13 indikatorer som THE har i sin globala universitetsrankning men med särskilt kalibrerade viktningar för att passa respektive område. THE rankar universitet utifrån hur de presterar inom undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell genomslagskraft. I ämnesrankningen används särskilt kalibrerade viktningar för att passa respektive område.

Stockholms universitet i 2018 års THE-rankning inom fysiska vetenskaper.

Stockholms universitet i rankningslistor.