Ämnesrankningen, som presenterades den 8 november, genomförs av Times Higher Education (THE) och använder samma indikatorer som THE har i sin globala universitetsrankning. THE rankar universitet utifrån hur de presterar inom undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell genomslagskraft. I ämnesrankningen används särskilt kalibrerade viktningar för att passa respektive område.

Listan toppas av amerikanska Harvard University, följt av brittiska University of Cambridge och University of Oxford. Bland svenska lärosäten kommer Karolinska Institutet först med placeringen 25 och Stockholms universitet återfinns på fjärde plats.

Stockholms universitet i THE-rankningen för livsvetenskaper

Stockholms universitet i rankningslistor