De olika rankningarna använder olika metoder för att mäta kvalitet. Times Higher Education World University Rankings (THE), QS Rankings och Academic Ranking of World Universities (ARWU) anses vara de mest inflytelserika universitetsrankningarna i världen.

Stockholms universitets placering 2019/2020 i dessa rankningar:

 • ARWU (Shanghai): 73
 • THE: 175
 • QS World University Rankings: 191

ARWU / Shanghairankningen

Den här mätningen görs av Jiao Tonguniversitetet i Shanghai. De använder framförallt följande indikatorer för att ranka världens universitet:

 • Antal alumner och anställda forskare som har vunnit Nobelpriser och ”Fields Medals”.
 • Antalet ”mycket citerade” forskare, vilket väljs ut av Thomson Reuters.
 • Antal artiklar som publicerats i tidskrifterna Nature och Science.
 • Antal artiklar indexerade i Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index

Här kan du läsa mer om hur ARWU:s mätning går till. 

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i ARWU.

Times Higher Education World University Rankings (THE)

Den här rankningen publiceras av THE World Universities Insights Limited. Metoden går ut på att skicka ut enkäter till utvalda personer samt titta på statistik utifrån 13 indikatorer inom dessa fem områden:

 • Undervisning (utbildningsmiljö)
 • Forskning (volym, inkomst och rykte)
 • Citationer (forskningsinflytande)
 • Internationell utblick (medarbetare, studenter och forskning)
 • Bidrag/forskningspengar från industrin

Här kan du läsa mer om hur THE:s mätning går till

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i THE.

QS World University Rankings

Denna rankning publiceras av Quacquarelli Symonds – QS som är ett företag specialiserat på information kring högre utbildning. Stockholms universitet är i topp 200 i världen och har plats 5 i Sverige. Rankningen baseras på följande kriterier:

 • Akademiskt rykte från global undersökning 40 %
 • Antal akademisk personal i förhållande till studenter 20 %
 • Citeringar per fakultet från Scopus 20 %
 • Rykte som arbetsgivare från global undersökning 10 %
 • Andel internationella studenter 5 %
 • Andel internationell personal 5 %

Fjorton ämnen rankas inom topp hundra

QS rankar även ämnen. De ämnen vid Stockholms universitet som rankas inom topp hundra i världen är:

 • miljövetenskap (30)
 • socialpolitik och administration (31)
 • sociologi (33)
 • lingvistik (42)
 • geografi (46)
 • samt antropologi, biologiska vetenskaper, filosofi, engelska, ekonomi, geologiska och marina vetenskaper, medie- och kommunikationsvetenskap samt utbildningsvetenskap (51 - 100)

Åtta ämnen bäst i Sverige

Åtta ämnen rankas även som nummer ett i Sverige. Stockholms universitets är bäst i landet på filosofi, geologiska och marina vetenskaper, lingvistik, miljövetenskap, socialpolitik och administration, sociologi, utbildningsvetenskap samt det breda ämnet "arts & humanities" (humaniora).

Här kan du läsa mer om hur QS mätning går till.

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i QS.

Leidenrankningen

Centre for Science and Technology Studies (CWTS) vid Leiden University står bakom Leidenrankningen, vilken faktiskt inte är en rankning utan flera. Du kan själv välja olika indikatorer på hemsidan och på så sätt rangordna lärosätena.

Rankingen är baserad på publikation- och citeringsdata från databasen Web of Science, men den tar inte hänsyn till lärosätets storlek. De lärosäten som har minst 1 000 publikationer i ett urval av Web of Science indexerade tidskrifter under de senaste fyra åren inkluderas. Leidenrankningen tar inte med konferenspublikationer eller bokpublikationer i beräkningen, detta är en viktig begränsning som påverkar områden såsom datavetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Leidenrankningen 2018  listar 938 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer. När det gäller indikatorn som visar hur stor andel av Stockholms universitets artiklar som tillhör världens 10 procent mest citerade inom sina fält (PP(top 10%) indikator) hamnar Stockholms universitet på plats 216 i världen. Listan toppas av Rockefeller University, MIT och Princeton University.

När det gäller placeringen utifrån det totala antalet publikationer under perioden 2013–2016 hamnar Stockholms universitet på plats 317.

Här kan du läsa mer om hur Leidenrankningens mätning går till.

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets placering i Leidenrankningen.

Europa

Här visas Stockholms universitet i en jämförelse med andra Europeiska universitet.

 • THE: rankat 81:a bästa universitet i Europa (2020)
 • QS: rankat 83:e bästa universitet i Europa (2019–2020)
 • Shanghai: rankat 28:e bästa universitet i Europa (2018)
 • Leidenrankningen: rankat 98:e bästa universitet i Europa, enligt PP(top 10%) indikator (under perioder 20132016)