Remissyttranden 2016 - 2018

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Fakta
  6. Remissvar
  7. Remissyttranden 2016 - 2018

Universitetets svar på Styr- och resursutredningen

Stockholms universitet har lämnat svar på Styr- och resursutredningens betänkande – och är positivt till de utgångspunkter som finns i utredningen.

Kontakt

Äldre yttranden

För yttranden före 2016, var god kontakta registrator på e-post: registrator@su.se